Області досліджень

 

КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ


Напрямки:

 • Теорії інформатизації корпоративних структур, як системи організаційних, правових, економічних, науково-технічних та виробничих рішень, моделей і процесів, спрямованих на обґрунтування і створення необхідних умов для продукування інформаційних ресурсів, обробки, збереження, передачі та використання інформації з метою задоволення інформаційних потреб і забезпечення виконання бізнес-процесів, автоматизації та підтримки прийняття рішень, забезпечення ефективного управління корпоративною структурою із застосуванням інформаційно-телекомунікаційних технологій;
 • Технології інформатизації корпоративних структур як системи теоретичних та практичних засобів для створення обґрунтованого, необхідного та достатнього для організації рівня інформатизації, що дає можливість здійснювати підготовку найбільш обґрунтованих рішень, порівнювати та вибирати їх із множини можливих на основі певної, об’єктивної, достовірної, надійної, достатньої та вчасно отриманої інформації, та спрямувати їх на підтримку визначеного рівня або покращення стану організації у відповідності з існую-чою програмою або метою управління.

КАФЕДРА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ


Напрямки:

 • Нетрадиційні форми подання цифрової інформації та засоби її обробки.
 • Методи і засоби оптимізації структур та алгоритмів роботи функціонально-орієнтованих обчислювальних засобів.
 • Апаратно-алгоритмічне забезпечення обчислювальних засобів, що працюють в реальному часі.
 • Комп’ютерно-орієнтовані засоби та алгоритми захисту інформації.
 • Спеціалізовані експертні системи, засоби їх підтримки.
 • Інформаційний менеджмент в комп’ютерних системах та мережах.
 • Вбудовані програмні та апаратні обчислювальні засоби.
 • Табличні, таблично-алгоритмічні та таблично-рекурсивні обчислювальні засоби.
 • Структури та алгоритми спеціалізованих процесорів.
 • Диспетчеризація інформаційних потоків в дистанційному навчанні.
 • Контроль цифрової апаратури з оптимальним використанням апаратурної та часової надлишковості.
 • Псевдовипадкове тестування цифрової апаратури, методи та засоби.
 • Тестопридатне проектування цифрових схем та систем.
 • Керовані генератори псевдовипадкових чисел та послідовностей для різних галузей використання.
 • Відмовостійкі багатопроцесорні системи, моделювання їх поведінки у потоці відмов.
 • Верифікація складних цифрових проектів.

КАФЕДРА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ


Напрямки:

 • Прикладне ПЗ для комп’ютерних систем та мереж
 • Прикладне ПЗ для корпоративних систем
 • Системи підтримки прийняття рішень
 • Автоматизовані системи управління
 • Інтелектуальні системи
 • Програмні продукти для бізнесу
 • Web-портали
 • Мультимедійне програмне забезпечення
 • Бази даних та знань
 • Програмні системи діагностики та сертифікації
 • Програмні засоби захисту інформації у комп’ютерних системах та мережах

Міжнародна конференція «Women in Tech Summit» у Варшаві

27–28 листопада 2018 р. у Варшаві відбудеться міжнародна конференція «Women in Tech Summit». Це [...]

Проект MEDIS

На факультеті прикладної математики у 2013-2017 рр. виконувався проект "Методологія підготовки висок[...]

Конкурс Erasmus+ до Єнського університету ім.Фрідріха Шиллера

До уваги студентів та аспірантів! Єнський університет імені Фрідріха Шиллера запрошує Вас взяти уча[...]

Конкурс Erasmus+ до Університету Обуди (Будапешт)

До уваги студентів, аспіратнів та викладачів! Університет Обуди запрошує Вас взяти участь у конкурс[...]

Конкурс Erasmus+ до Вільнюського технічного університету ім. Гедимінаса

До уваги студентів, аспірантів та науково-педагогічних працівників! Вільнюський технічний університ[...]